Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Нийгмийн даатгалын тухай1994-05-311994-05-31
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай1994-06-071994-06-07
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай1994-06-091994-06-09
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай1997-01-161997-01-16
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2018-10-262018-10-26
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай1994-07-051994-07-05
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай1994-06-071994-06-07
Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай2017-02-022017-02-02
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай1999-06-101999-06-10
Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2019-11-132019-11-13
Ахмад настны тухай2017-01-262017-01-26
Гаалийн тухай2008-05-202008-05-20
Гамшгаас хамгаалах тухай2017-02-022017-02-02
Дипломат албаны тухай2020-10-052020-10-05
Хувь хүний нууцыг хамгаалах тухай2021-12-172021-12-17
Дотоодын цэргийн тухай2017-02-092017-02-09
Зөрчлийн тухай2017-05-112017-05-11
Монгол улсын шүүхийн тухай2021-01-152021-01-15
Монгол улсын хилийн тухай2016-12-282016-12-28
Нийгмийн халамжийн тухай2012-01-192012-01-19
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай2015-06-192015-06-19
Прокурорын тухай2017-06-092017-06-09
Эрүүл мэндийн тухай2011-05-052011-05-05
Тагнуулын байгууллагын тухай1999-07-081999-07-08
Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай1993-11-111993-11-11
Хөдөлмөрийн тухай2021-07-022021-07-02
Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай1998-01-081998-01-08
Цагдаагийн албаны тухай2017-02-092017-02-09
Цэргийн албаны тухай2016-09-012016-09-01
Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай1994-06-131994-06-13