Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
 • ТАМГЫН ГАЗАР

  ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛЫГ ХАНГАХ, БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ, ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛИЙГ СУДАЛЖ, ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ, ТӨЛӨВЛӨХ, ТАЙЛАГНАХ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ОНОВЧТОЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР БАЙГУУЛЛАГЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Ерөнхий газрын бүтцийн нэгжүүдийн үйл ажиллагааг харилцан уялдуулан зохион байгуулах;
  • Байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах;
  • Авлигын эсрэг хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;
  • Байгууллагын жилийн болон хагас жилийн тайлан, үр дүнгийн гэрээ, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан нэгтгэх;
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, сайжруулах;
  • Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартыг хангаж ажиллах ажлыг зохион байгуулан ажиллана.

   

  ТАМГЫН ГАЗАР
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Б.Батсүх Тамгын газрын дарга 301
  С.Энхзул Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн enkhzul.s@ndaatgal.mn 328030-303 305
  Б.Бямбадэлгэр Тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн byambadelger.b@ndaatgal.mn
  Г.Булганчимэг Хүний нөөцийн мэргэжилтэн bulganchimeg.g@ndaatgal.mn 328030-304 305
  С.Наранцацрал Хүний нөөцийн мэргэжилтэн narantsatsral.s@ndaatgal.mn
  Б.Сэлэнгэ Хүний нөөцийн мэргэжилтэн @ndaatgal.mn
  Б.Нямхүү Өргөдөл, гомдол хариуцсан мэргэжилтэн @ndaatgal.mn 328030-109 109
  П.Адъяасүрэн Үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах нягтлан бодогч adiyasuren.p@ndaatgal.mn 322464-105 104
  Ц.Эрдэнэцэцэг Үйл ажиллагааны нягтлан бодогч erdenetsetseg.ts@ndaatgal.mn
  С.Сувд-Эрдэнэ Бичиг хэргийн ажилтан suvd-erdene.s@ndaatgal.mn 328030-109 109
  Д.Отгонцэцэг Мэдээлэл лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн otgontsetseg.d@ndaatgal.mn 328030-108 106
  Л.Буянхишиг Архивын ажилтан buyankhishig.l@ndaatgal.mn 328030-616 105
  Х.Шинэхүү Үнэт цаас хариуцсан нярав @ndaatgal.mn 328030-504 102
  Ч.Ган-Эрдэнэ Аж ахуйн албан нярав gan-erdene.ch@ndaatgal.mn
  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС
  М.Гэрэлмаа Үйл ажиллагааны хөгжлийн хэлтсийн дарга gerelmaa.m@ndaatgal.mn 328030-303 305А
  Д.Нарантуяа Үйл ажиллагааны хөгжлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн narantuya.d@ndaatgal.mn 328030-304 305
  П.Аюуш Чанарын удирдлагын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ayush.p@ndaatgal.mn
  М.Үүрийнтуяа Даатгуулагчийн мэдээлэл, цахим өргөдөл гомдлын дүн шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн uuriintuya.m@ndaatgal.mn
  Цахим үйлчилгээний хөгжүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн @ndaatgal.mn
  Б.Маналжав Нийгмийн даатгалын байгууллагын маркетинг хариуцсан мэргэжилтэн @ndaatgal.mn
  ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
  Хуулийн хэлтсийн дарга @ndaatgal.mn 328030 303
  Мө.Гэрэлмаа Хуулийн мэргэжилтэн gerelmaa.mu@ndaatgal.mn 328030 302
  Ө.Нармандах Хуулийн мэргэжилтэн narmandakh.u@ndaatgal.mn
  АЖ АХУЙН АЛБА 
  С.Батчулуун Аж ахуйн албаны дарга 328030-112
  Т.Батбаяр Зохион байгуулагч
  Ё.Ариунаа Угтах үйлчилгээний ажилтан 328030-0
 • БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, СУДАЛГААНЫ ГАЗАР

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН ДУНД ХУГАЦААНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ, ТӨСӨӨЛӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ, БАТЛУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ, СУДАЛГАА ХИЙХ, УРТ ХУГАЦААНЫ УРЬДЧИЛСАН ТООЦООЛОЛ ХИЙХ, САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Нийгмийн даатгалын багц хуулиудыг шинэчлэх, боловсронгуй болгох төсөл боловсруулах;
  • Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон, журам, заавар, аргачлал, зөвлөмж боловсруулж, нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
  • Нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн төсөл, дунд хугацааны төсөөлөл, төсвийн хүрээний мэдэгдлийг боловсруулах, төлөвлөх, төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавих;
  • Нийгмийн даатгалын тогтолцоо, үйл ажиллагааг сайжруулах талаар судалгаа хийх, санал боловсруулж эрх бүхий байгууллагад уламжлах, статистик, мэдээллийг бэлтгэх;
  • Монгол Улс болон гадаад улс, орнуудын Засгийн газар хоорондын нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах, шинээр байгуулах гэрээ, хэлэлцээрийн төслийн санал боловсруулах.

   

  БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ, СУДАЛГААНЫ ГАЗАР
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Ц.Ганцэцэг Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын дарга gantsetseg.ts@ndaatgal.mn 403
  С.Лхагвадорж Бодлогын хэрэгжилт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн lkhagvadorj.s@ndaatgal.mn 328030-608

   

  503
  З.Пунцагцэрэн Салбарын төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн puntsagtseren.z@ndaatgal.mn
  М.Бямбадулам Тэтгэврийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн byambadulam.m@ndaatgal.mn
  П.Эрдэнэ Тэтгэмжийн даатгалын бодлогын хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн erdene.p@ndaatgal.mn
  Б.Энхболор Нийгмийн даатгалын сангийн төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн enkhbolor.b@ndaatgal.mn
  Ц.Отгонсүрэн Үйл ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн otgonsuren.ts@ndaatgal.mn
  Р.Жаргалтуяа ҮОМШӨ-ний даатгалын сан, ХАБЭА, олон улсын хэлэлцээрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн @ndaatgal.mn
  Б.Баянжаргал Ажилгүйдлийн даатгал, хамралт, сайн дурын даатгал хариуцсан мэргэжилтэн tserendulam.o@ndaatgal.mn
  СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС 
  Б.Эрхэмбаяр Судалгааны хэлтсийн дарга erkhembayar.b@ndaatgal.mn 504
  А.Уртнасан Судалгаа, шинжилгээ, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн urtnasan.a@ndaatgal.mn 328030-608 503
  Н.Ганхуяг Хэтийн тооцоолол, нэрийн дансны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн ganhuyag.na@ndaatgal.mn
 • СУРГАЛТ, ОЛОН НИЙТ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

  СУРГАЛТ, ОЛОН НИЙТ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР НЬ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ИРГЭД, ДААТГУУЛАГЧ, ОЛОН НИЙТ, ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГА, САЛБАР НЭГЖҮҮДЭД МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ, МОНГОЛ УЛС БОЛОН ГАДААД ОРНУУДЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР ХООРОНДЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БОЛОМЖИЙГ СУДЛАХ, МОНГОЛ УЛСЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГАТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГАА ӨРГӨЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА. ҮҮНД:

  Сургалтын чиглэлээр:

  • Нийгмийн даатгалын салбарын хүний нөөцийн мэдлэг, чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэх сургалт, хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, үр дүнг үнэлэх, сургалтын мэдээллийн санг бүрдүүлэх;
  • Иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч, харилцагч байгууллагын ажилтнуудын нийгмийн даатгалын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах.

  Олон нийттэй харилцах чиглэлээр:

  • Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаарх болон цаг үеийн мэдээллийг олон нийтэд түгээх;
  • Нийгмийн даатгалын талаарх сурталчилгааны ном товхимол, гарын авлага, зурагт хуудас хэвлүүлэх, түгээх;
  • Нийгмийн даатгалын төрлүүдийн талаар сурталчилгаа хийх оновчтой хэлбэрийг сонгох, мэдээлэл, сурталчилгааны дэвшилтэт арга барилаар олон нийтэд хүргэх ажлыг шуурхай зохион байгуулах.

  Гадаад хамтын ажиллагааны чиглэлээр:

  • Бусад орны нийгмийн даатгалын салбарын ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх;
  • Монгол Улс болон гадаад улс орнуудын Засгийн газар хоорондын нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх;
  • Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын байгууллагатай хамтын ажиллагаа өргөжүүлж төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх.
  СУРГАЛТ, ОЛОН НИЙТ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Д.Цэцэгбадам Сургалт, олон нийт, хамтын ажиллагааны газрын дарга tsetsegbadam.d@ndaatgal.mn 329621 304
  СУРГАЛТ
  Ч.Номинтуяа Сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн nomintuya.ch@ndaatgal.mn 325125 602
  Ч.Сансарчимэг Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн sansarchimeg.ch@ndaatgal.mn 602
  Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн @ndaatgal.mn 602
  ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС
  Олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга @ndaatgal.mn 325125 602
  Д.Даваадулам Олон нийттэй харилцах хэлтсийн мэргэжилтэн davaadulam.d@ndaatgal.mn 602
  Б.Номиншагай Олон нийттэй харилцах хэлтсийн мэргэжилтэн nominshagai.b@ndaatgal.mn 602
  ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
  Т.Цэцэн Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн hsiga@ndaatgal.mn 318809 602
  Б.Эрдэнэчимэг Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн erdenechimeg.b@ndaatgal.mn 602
 • САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭР БУСАД ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТӨВ, ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Нийгмийн даатгалын сангийн орлого, зарлагын гүйцэтгэлийг хангуулах;
  • Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг хөрөнгө оруулалтад оруулж, нэмэгдүүлэх;
  • Хөрөнгө оруулалт, худалдан авах ажилгааг зохион байгуулах;
  • Гадаад улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй иргэдийг нийгмийн даатгалд даатгуулах;
  • Өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих;
  • Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг болон бусад холбогдох журам, зааврыг боловсруулан батлуулж, мөрдөх, санхүүгийн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн бэлтгэж хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах.

   

   САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР 
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Б.Даваахүү Санхүү бүртгэлийн газрын дарга davaakhuu.b@ndaatgal.mn 601А
  Ц.Эрдэнэтуяа Ахлах нягтлан бодогч, ахлах мэргэжилтэн erdenetuya.ts@ndaatgal.mn 70110678        328030- 609

   

   

   

   

   

   

  601
  Д.Батцэцэг Нийгмийн даатгалын байгууллагын бүртгэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч, ахлах мэргэжилтэн battsetseg.d@ndaatgal.mn
  Ш.Батцэцэг Нийгмийн даатгалын байгууллагын төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтэн battsetseg.sh@ndaatgal.mn
  Б.Номинжаргал Нийгмийн даатгалын сангийн ахлах мэргэжилтэн nominjargal.b@ndaatgal.mn
  Б.Дэлгэрсайхан Сангийн нэгтгэсэн тайлан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн delgersaihan.b@ndaatgal.mn 328030-607
  Б.Нямдагва Төвлөрсөн сан хариуцсан мэргэжилтэн nyamdagva.b@ndaatgal.mn
  П.Мөнхбаяр Төв сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн munhbayar.p@ndaatgal.mn
  П.Баярцэцэг Маягтын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн pbayartsetseg1@gmail.com
  Ц.Мягмарсүрэн Нийгмийн даатгалын сангийн мэргэжилтэн myagmarsuren.ts@ndaatgal.mn
  Л.Болормаа Гадаадад ажиллагсдын нийгмийн даатгалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн bolormaa.nd@gmail.com 328030-108 106
  ХУРИМТЛАЛЫН САН, ӨРИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
  Хуримтлалын сан, өрийн удирдлагын хэлтсийн дарга @ndaatgal.mn 328030-606  

   

  605

   

   

  Д.Баярсайхан Нийгмийн даатгалын сангийн өр, авлага хариуцсан мэргэжилтэн bayarsaihan.d@ndaatgal.mn
  Э.Азмаа Нийгмийн даатгалын сангийн өр, авлага хариуцсан мэргэжилтэн azmaa.e@ndaatgal.mn
  Д.Уранчимэг Нийгмийн даатгалын сангийн өр, авлага хариуцсан мэргэжилтэн uranchimeg.d@ndaatgal.mn
  О.Хулан Салбарын өмчийн бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн hulan.o@ndaatgal.mn
 • ДОТООД АУДИТ, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, БҮТЦИЙН НЭГЖҮҮДИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САЛБАРЫН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,  ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ДОТООД АУДИТ ХИЙЖ ҮНЭЛЭЛТ ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ, ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, УДИРДЛАГЫГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас шууд захирагчтай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах;
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах.

   

  ДОТООД АУДИТ, МОНИТОРИНГИЙН ГАЗАР
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Б.Ганхуяг Дотоод аудит мониторингийн газар дарга gankhuyag@ndaatgal.mn 502
  Э.Цолмон Мэргэжилтэн tsolmon.e@ndaatgal.mn 328030-503 505
  Н.Болормаа Мэргэжилтэн bolormaa.na@ndaatgal.mn
  О.Оюунцэцэг Мэргэжилтэн oyuntsetseg.o@ndaatgal.mn
  Ц.Үзмээ Мэргэжилтэн uzmee.ts@ndaatgal.mn
  Ж.Мөнхзул Мэргэжилтэн munhzul.j@ndaatgal.mn
 • ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САЛБАРЫН ХЭМЖЭЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн дагуу нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, зарцуулалтад хяналт тавих;
  • Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг хууль бусаар зарцуулах үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх;
  • Илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах;
  • Салбарын хэмжээний ажилтан, албан хаагчдын ёс зүйг сахиулж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах.

   

  ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан  
  Утас
  Өрөөний дугаар
  Д.Ганзориг Хяналт шалгалтын газрын дарга ganzorig.d@ndaatgal.mn 306
  Ц.Наранцэцэг Ахлах мэргэжилтэн, хяналтын улсын байцаагч narantsetseg.ts@ndaatgal.mn 328030-501 404
  Б.Батсуурь Хяналт шалгалтын улсын байцаагч batsuuri.b@ndaatgal.mn
  Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч @ndaatgal.mn
  П.Ундармаа Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч undarmaa.p@ndaatgal.mn 328030-408
  Ч.Лхагвасүрэн Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч lhagvasuren.ch.b@ndaatgal.mn
  Х.Хэрлэнцэцэг Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч kherlentsetseg.kh@ndaatgal.mn
  Б.Хишигжаргал Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч @ndaatgal.mn
  Б.Зул Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч zul.b@ndaatgal.mn 328030-408 404
  Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч @ndaatgal.mn
  Л.Ариунтулга Хяналт, шалгалтын улсын байцаагч ariuntulga.l@ndaatgal.mn
  Г.Батболд Нийгмийн хамгааллын улсын хяналтын байцаагч batbold.go@ndaatgal.mn
  Г.Ганбаяр Нийгмийн хамгааллын улсын хяналтын байцаагч ganbayar.g@ndaatgal.mn
 • ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИСС

  ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН САЛБАР БОЛОН ОРОН НУТГИЙН КОМИССЫГ МЭРГЭЖИЛ, АРГА ЗҮЙН УДИРДЛАГААР ХАНГАН, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД  ХЯНАЛТ ТАВИХ, ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨР МАГАДЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ТАЛААР САНАЛ БОЛОВСРУУЛАХ, ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГААР ШИЙДВЭРЛҮҮЛЭХ  ЗОРИЛГООР ДАРААХЬ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой маргааныг шийдвэрлэх;
  • Салбар болон орон нутгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах;
  • Салбар болон орон нутгийн комиссын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах;
  • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын талаар тооцоо, судалгаа, шинжилгээ хийх,
  • Мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэхэд хяналт тавих
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйл ажиллагаанд шаардлагатай зардлын төсвийн төслийг боловсруулж, холбогдох байгууллагад хүргүүлэх;
  • Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний сувиллын үйл ажиллагаа, тусламж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж, санхүүжилтэд хяналт тавих;
  • Салбар болон орон нутгийн комиссоос ирүүлсэн тайлан, мэдээг улсын хэмжээнд хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн дүгнэх;
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журмын талаар иргэд, олон нийтэд мэдээлэл хүргэх, сурталчлан таниулах ажлыг зохион байгуулан ажиллах.

   

  ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИСС
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  П.Мөнхтулга Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга munkhtulga.p@ndaatgal.mn 325124 604
  Т.Лхагвадорж Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын нарийн бичгийн дарга lkhagvadorj72@yahoo.com 329397 603
  Ц.Гансүх Магадлагч эмч tsedendambagansukh@yahoo.com
  Б.Пүрэвсүрэн Магадлагч эмч purevsuren.bat@ndaatgal.mn
  Ө.Анунгоо Магадлагч эмч anungoo.u@ndaatgal.mn
  Д.Тэмүүжин Магадлагч эмч temuujin.d@ndaatgal.mn
  Ц.Ганзоригт Магадлагч эмч

 • МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ

  МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГААР ДЭМЖИХ, МЭДЭЭЛЛИЙН САН БҮРДҮҮЛЭЛТ, ХАДГАЛАЛТ ХАМГААЛАЛТ, ГАДААД, ДОТООД МЭДЭЭЛЛИЙН УРСГАЛЫН НЭГДСЭН ХЯНАЛТТАЙ ТОГТОЛЦООГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ, ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Нийгмийн даатгалын байгууллагуудад компьютерийн локал сүлжээ суурилуулах, өргөтгөх, нэгдсэн сүлжээ үүсгэх, тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангах
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагуудын мэдээллийн санг цахимаар цуглуулах, хуримтлуулах, нөөцлөх, хадгалах, нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх, мэдээллийн сангийн нууцлал аюулгүй байдлыг хангах
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд шаардлагатай програм хангамжийг боловсруулах, турших, нэвтрүүлэх, сайжруулалт, хөгжүүлэлт хийх, хэвийн ажиллагааг хангах
  • Нэгдсэн мэдээллийн сангаас үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээллийн боловсруулалт хийх, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах
  • Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэд даатгуулагч, ажил олгогч, харилцагч байгууллагуудад цахимаар хүргэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх
  • Салбарын хэмжээнд ашиглагдах компьютер, техник болон програм хангамжийг бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, суурилуулах, ашиглалтын хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах
  • Нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд мэдээллийн технологийн хэрэглээ, ашиглалтын үйл ажиллагааг зохицуулах зохих дүрэм, журам, аргачлал заавар боловсруулж салбарын байгууллагуудад мөрдүүлэх, биелэлтэд нь хяналт тавих
  • Мэдээллийн технологийн хэрэглээ, техник болон програм хангамжийн ашиглалтын чиглэлээр нийгмийн даатгалын ажилтнуудыг сургах, сургалтын материалыг цахим болон цаасан хэлбэрээр бэлтгэн түгээх.

   

  МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ
  Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас Өрөөний дугаар
  Г.Хүрэлбаатар Мэдээллийн технологийн төвийн захирал khurelbaatar.g@ndaatgal.mn ХНХЯ 605
  Д.Энхбат Программ хангамжийн хэлтсийн дарга enkhbat.d@ndaatgal.mn ХНХЯ 701
  Ц.Нармандах НДС-ын НББ-ын програмын зааварчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн narmandakh.ts@ndaatgal.mn 260144 ХНХЯ 601
  Н.Мөнхсайхан Мэдээллийн технологийн төвийн мэргэжилтэн munkhsaikhan.n@ndaatgal.mn
  Т.Цогжаргал Мэдээллийн технологийн төвийн ахлах  мэргэжилтэн tsogjargal.t@ndaatgal.mn 260134 ХНХЯ 606
  Ө.Энхбат Мэдээллийн технологийн төвийн ахлах мэргэжилтэн enkhbat.u@ndaatgal.mn ХНХЯ 604
  Н.Лхагважав Мэдээллийн технологийн төвийн  мэргэжилтэн lkhagvajav.n@ndaatgal.mn
  Д.Батсайхан Програм хангамж зохиогч batsaikhan.d@ndaatgal.mn
  Ж.Эрдэнэбат Програм хангамж зохиогч erdenebat.j@ndaatgal.mn
  Ж.Батжаргал Мэдээллийн технологийн төвийн мэргэжилтэн batjargal.j@ndaatgal.mn
  Н.Түвдэн Мэдээллийн технологийн төвийн мэргэжилтэн tuvden.n@ndaatgal.mn ХНХЯ 702