Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрИл тод байдалНээлттэй мэдээлэлНээлттэй мэдээлэл 2023 оны 4-дүгээр улирал9. 2023-IV Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /насны бүлгээр/

9. 2023-IV Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо, зарцуулсан хөрөнгийн мэдээ /насны бүлгээр/