Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
Нүүр2013 он
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж төлбөрийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль2023-07-072024-01-01
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэрийн тухай2023-07-072024-01-01
Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2019-11-132019-11-13
Ахмад настны тухай2017-01-262017-01-26
Гаалийн тухай2008-05-202008-05-20
Гамшгаас хамгаалах тухай2017-02-022017-02-02
Дипломат албаны тухай2020-10-052020-10-05
Хувь хүний нууцыг хамгаалах тухай2021-12-172021-12-17
Дотоодын цэргийн тухай2017-02-092017-02-09
Зөрчлийн тухай2017-05-112017-05-11
Монгол улсын шүүхийн тухай2021-01-152021-01-15
Монгол улсын хилийн тухай2016-12-282016-12-28
Нийгмийн халамжийн тухай2012-01-192012-01-19
Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай2015-06-192015-06-19
Прокурорын тухай2017-06-092017-06-09
Эрүүл мэндийн тухай2011-05-052011-05-05
Тагнуулын байгууллагын тухай1999-07-081999-07-08
Төр, сүм хийдийн харилцааны тухай1993-11-111993-11-11
Хөдөлмөрийн тухай2021-07-022021-07-02
Хүн амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай1998-01-081998-01-08
Цагдаагийн албаны тухай2017-02-092017-02-09
Цэргийн албаны тухай2016-09-012016-09-01
Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай1994-06-131994-06-13
Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай2016-09-012016-09-01
Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай
Шүүхийн шинжилгээний тухай
хүний хувийн мэдээлэл хангах тухай2021-12-172021-12-17