Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

ЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2022 оны А/31 дүгээр тушаалаар баталсан “Тэтгэвэр тогтооход шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлэх, хянах журам”-ын “Өндөр насны тэтгэвэр тогтооход бүрдүүлэх баримт бичиг, хянах” гэсэн 2 дахь хэсгийн 2.10-т “2.10.1”, “Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтооход бүрдүүлэх баримт бичиг, хянах” гэсэн 4 дэх хэсгийн 4.1.2-т “4.1.2.1”, “4.1.2.2” гэсэн нэмэлт зохицуулалт оруулж байна.

Иймд иргэд, даатгуулагч та бүхэн журмын дээрх заалттай холбоотой саналаа 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн дотор өгнө үү.

Журамд нэмэлт оруулахтай холбоотой асуудлаар НДЕГ-ын Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын 32-80-30-517 тоот утсанд хандана уу.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР