Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООТОЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООТОЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын мэдээллийн сангийн өгөгдлийн чанар, бүртгэл, мэдээллийн программ хангамж, Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж буй тоо мэдээллийн тооцооллын үнэн бодит байдалд хамтарсан хяналт хийх ажлын уулзалтыг Үндэсний статистикийн хороо болон Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар зохион байгууллаа.

Уулзалтад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтсийн дарга Б.Даваа-Эрдэнэ, Үндэсний статистикийн хорооны Нэгдсэн статистикийн газрын дарга Э.Эрдэнэсангаар ахлуулсан ажлын хэсэг,Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын дарга Ц.Ганцэцэг, Санхүү бүртгэлийн газрын дарга Б.Даваахүү, Мэдээллийн технологийн төвийн орлогч захирал Д.Энхбат болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд оролцлоо.

Уулзалтын дараа Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2022 оны А/88 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан удирдамжийн дагуу нийгмийн даатгалын бүртгэлийн програм хангамж болон мэдээ, судалгаа, тооцоолол, тайлан гаргалтыг газар дээр нь танилцуулан ажиллаж байна.