Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ШҮҮХИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНТЭЙ УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2022 оны А/76 тоот тушаалыг үндэслэн Нийгмийн даатгалын тухай хууль, тогтоомж болон бусад холбогдох хуулийн дагуу даатгуулагчдад тэтгэвэр тогтоож, олгох үйл ажиллагааг, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гарч буй зөрчлийг арилгах, нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг эрсдлээс хамгаалах, зөрчил, дутагдал гарахаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх  ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг бүхий ажлын хэсгийн гишүүд 2022 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдөр Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн дээр уулзалт зохион байгууллаа.

Уулзалтад Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн дэд захирал, цагдаагийн хурандаа Б.Даваа, Дүн шинжилгээ, бүртгэлийн хэлтсийн чиглэлийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн дэд хурандаа И.Азжаргал, Криминалистикийн шинжилгээний газрын дарга цагдаагийн хошууч Х.Бат-Эрдэнэ, Криминалистикийн шинжилгээний газрын бичиг баримтын шинжилгээний лабораторийн эрхлэгч, цагдаагийн дэд хурандаа Х.Баярмаа,  Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газрын дарга Д.Ганзориг, мэргэжилтэн П.Ундармаа нар оролцлоо.

Уулзалтын хүрээнд иргэний ажилласан байдалтай холбоотой архивын лавлагааны талаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газрын дарга Д.Ганзориг  мэдээлэл хийж, архивын лавлагааг хуурамчаар үйлдэх, засварлах, уг явдлыг таслан зогсоох, цаашид гаргахгүй байх  талаар тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг эрсдлээс хамгаалах, аливаа зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр төлөвлөгөө гарган хамтран ажиллахаар боллоо.