Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээ“ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ ҮНДСЭН БАРИМТЫГ ХУУРАМЧ БАРИМТААС ЭНГИЙН АРГААР ХЭРХЭН ТАНИХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“ТЭТГЭВЭР ТОГТООЛГОХ ҮНДСЭН БАРИМТЫГ ХУУРАМЧ БАРИМТААС ЭНГИЙН АРГААР ХЭРХЭН ТАНИХ НЬ” СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийгмийн даатгалын байгууллагын албан хаагчдад анхан шатны баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, баримт бичгийн эх хувийг хуулбараас нь ялгаж таних арга зүйн нэгдсэн ойлголт өгөх зорилгоор “Тэтгэвэр тогтоолгох үндсэн баримтыг хуурамч баримтаас энгийн аргаар хэрхэн таних нь” сэдэвт сургалтыг өнөөдөр /2022 оны 3 дугаар сарын 04-ний өдөр/ зохион байгууллаа.
Сургалтад Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тасгийн дарга нар, байцаагчид танхимаар, аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн тасгийн дарга нар, байцаагч албан хаагчид цахимаар нийт 166 албан хаагчид хамрагдлаа.
Сургалтыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газрын дарга Д.Ганзориг нээж, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн Криминалистикийн шинжилгээний газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Д.Гантогтох, Криминалистикийн шинжилгээний газрын бичиг баримтын шинжилгээний лабораторийн эрхлэгч, цагдаагийн дэд хурандаа Х.Баярмаа, Бичиг баримтын шинжилгээний лабораторийн шинжээч, цагдаагийн ахмад Г.Хулан нар дээрх сэдвийн хүрээнд сургалтад оролцогчдод мэдээлэл өгч, тэдний сонирхсон асуултад хариулт өгөв.
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР