Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрИл тод байдалНээлттэй мэдээлэлНээлттэй мэдээлэл 2023 оны 4-дүгээр улирал2. 2023-IV ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалингийн улирлын мэдээ /аймаг, нийслэл, бүсээр, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар/

2. 2023-IV ААНБ-ын ажиллагчдын сарын дундаж цалингийн улирлын мэдээ /аймаг, нийслэл, бүсээр, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллаар/