Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрИл тод байдалМэдээллийн ил тод байдалХүний нөөцийн ил тод байдалНийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Санхүү бүртгэлийн газрын НД-ын маягтын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Санхүү бүртгэлийн газрын НД-ын маягтын бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн