Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрИл тод байдалМэдээллийн ил тод байдалХүний нөөцийн ил тод байдалНДС-ын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч, ахлах мэргэжилтэн

НДС-ын санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах нягтлан бодогч, ахлах мэргэжилтэн

Монгол улсын их хурлын тогтоол

НДС-ын Санхүү тайлангийн нэгтгэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн