Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрИл тод байдалХөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтМонгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд нийгмийн даатгалын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний биелэлт 2023 он

Монгол Улсын хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөөнд нийгмийн даатгалын чиглэлээр тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний биелэлт 2023 он