Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрСарын мэдээ
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
А/69, А/132Монгол Улсаас хилийн чанадад ажиллаж байгаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын ажилтны адилтгах албан тушаалын жагсаалт, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр тэтгэмж тогтооход баримтлах жишиг хөдөлмөрийн хөлсний жишиг хэмжээг батлах2023-10-022024-01-01
А/143, А/376Протез, ортопедийн жишиг үнийг батлах2023-10-262024-01-01
А/152, А/388Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь, хугацааг батлах2023-11-072024-01-01
А/177, А/433Эмнэлгийн хуудасны маягтын загвар, даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам2023-12-072024-01-01
А/441, А/192Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магадлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт батлах2023-12-152024-01-01
А/44, А/40Нийгмийн даатгалын сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн анхан шатны маягтын загвар, түүнийг хөтлөх аргачлал \Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайланд бүртгэх даатгуулагчийн төрлийн код\2024-03-062024-03-06
А/136Тэтгэвэр тогтоолгох үндэсний ажил, мэргэжлийн жишиг цалин2023-10-052024-01-01
А/221Тэтгэврийн хөнгөлөлттэй тогтоох газрын доор, хөдөлмөрийн хортой, халуун, хүнд нөхцөлд хамаарах ажил, мэргэжлийн жагсаалт, хэрэглэх журам2023-12-282023-12-28
А/199Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийг тайлагнах, шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх журам2023-12-252023-12-25
А/202Итгэлцүүр хэрэглэх журам2023-12-252024-01-01
А/200Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах баримтлах журам2023-12-252023-12-25
А/73Нийгмийн даатгалын байцаагчид мэргэшлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журам2022-04-082022-04-08
А/27Нийгмийн даатгалын улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтын журам2022-02-222022-02-22
А/758, А/197 дугаар тушаалХавсралт-2 Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа2021-12-092022-04-01
А/758, А/197 дугаар тушаалХавсралт-1 Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах ердийн өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа2021-12-292022-04-01
А/758, А/197 дугаар тушаалДаатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ хугацааг шинэчлэн батлах тухай2021-12-092022-04-01
А/136 дугаар тушаалАжил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай2021-09-102021-09-10
А/507, А/112 дугаар тушаалҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагчид олгох хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ /протез, ортопед/-ний жишиг үнийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал2021-08-032021-08-03
А/77 дугаар тушаал“Даатгуулагчийн малчнаар ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг тодорхойлох дүрэм”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Зөвлөлийн тогтоол”-ын загварыг батлах тухай2018-03-272018-03-27
А/45, А/105 тушаалТэтгэвэр тогтоолгоход баримтлах ажил, мэргэжлийн жишиг цалингийн хэмжээ батлах тухай2016-04-202016-07-01
05/06 дугаар тушаалАдилтгах албан тушаалын жагсаалт батлах тухай2001-01-222001-01-01