Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйЗГ-ын тогтоол
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
60 дугаар тогтоол“Hийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацааны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”2023-02-082023-02-08
25 дугаар тогтоолТөрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай2023-01-252023-01-25
266 дугаар тогтоол“Ажил олгогч, даатгуулагч болон нийгмийн даатгалын байгууллагын хооронд гарсан саналын зөрөөг хянан шийдвэрлэх Гомдлын шаардлагын зөвлөлийн дүрэм”2022-07-052022-07-05
218 дугаар тогтоолТөрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлыг гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам2020-12-162020-12-16
34/31Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам2019-04-012019-04-01
33 дугаар тогтоолАлбан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм2019-01-232019-01-23
63 дугаар тогтоолТэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2022-02-012022-02-01
Төрийн албанд ёс зүй, сахилга хариуцлагыг сайжруулах тухай
361 дүгээр тогтоолАжилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтад хамрагдах нэг даатгуулагчид олгох зардлын дээд хэмжээг тогтоох тухай2021-12-012021-12-01
287 дугаар тогтоолМалчин хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч иргэний тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх журмын тогтоол, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2021-09-212021-09-21
67 дугаар тогтоолДүрэм шинэчлэн батлах тухай2021-03-172021-03-17
25 дугаар тогтоолНийгмийн халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2020-01-222020-02-01
485 дугаар тогтоолЖурамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай2019-12-302020-01-01
483 дугаар тогтоолЖурам батлах тухай2019-12-302020-01-01
71 дүгээр тогтоолЖурам батлах тухай2018-03-14
11 дүгээр тогтоолЖурам батлах тухай2018-01-102018-01-10
281 дүгээр тогтоолЦагдаа, дотоодын цэргийн хамгаалалтад авах улсын онц чухал обьектын жагсаалт батлах тухай2017-09-262017-09-26
251 дүгээр тогтоолНийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх, тэтгэвэр, тэтгэмж тогтооход баримтлах сарын хөдөлмөрийн хөлсний дээд хэмжээг тогтоох тухай2017-09-132017-09-01
17 дугаар тогтоолТогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай2017-01-182017-01-01
318 дугаар тогтоолТогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай2015-08-032016-01-01
269 дүгээр тогтоол“Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан бүртгэх дүрэм”-ийг шинэчлэн батлах тухай2015-06-292015-06-29
52 дугаар тогтоолТэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2015-02-092015-02-01
354 дүгээр тогтоол“Нийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм”, “Нийгмийн даатгалын байцаагчийн дүрэм”, “Нийгмйин даатгалын байцаагчийн мэргэшлийн зэргийг тогтоох, зэргийн нэмэгдэл олгох журам” дүрэм, журам батлах тухай2014-10-252014-10-25
15 дугаар тогтоолТэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн доод хэмжээ болон цалингийн итгэлцүүрийг шинэчлэн тогтоох тухай2014-01-182014-01-18
153 дугаар тогтоолНийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр бодох цалингийн итгэлцүүр, тэтгэврийн доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2012-05-022012-05-02
38 дугаар тогтоол“Цэргийн алба хаагчид нэг удаагийн тэтгэмж олгох журам”-ыг батлах тухай2011-02-092011-02-09
9 дүгээр тогтоол“Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам”, “Цэргийн алба хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам”, “Цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлөх журам”-ыг батлах тухай2011-01-192011-01-19
26 дугаар тогтоол“Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”ын тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай2008-11-052008-11-05
142 дугаар тогтоолЖагсаалт батлах тухай (Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын шимтгэлийн)2008-04-182008-04-18
137 дугаар тогтоолХууль хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай2001-05-172001-05-27