Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрҮйлчилгээний төрөлБүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс хооронд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс, Зөвлөлт Социалист Бүгд Найрамдах Холбоот Улс хооронд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр