Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭМЧ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн магадлалын төв зөвлөлөөс 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр “Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журамд орсон өөрчлөлт, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал” сэдэвт цахим сургалтыг зохион байгуулав.

Сургалтад аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын магадлагч эмч, Эрүүл мэндийн газар, II, III дахь шатлалын эмнэлэг, Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, аймаг, дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг, өрх, сумын Эрүүл мэндийн төв, түүний салбар амбулатори, ор бүхий хувийн хэвшлийн эмнэлэг, Өрхийн эрүүл мэндийн төв зэрэг нийт 130 орчим эрүүл мэндийн байгууллагын 400 гаруй эмч мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Уг сургалтаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны “Журам, маягтын загвар батлах тухай” А/177, А/433 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Даатгуулагчид эмнэлгийн хуудас олгох журам”-ыг танилцуулж, энэхүү журмыг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал болон эмнэлгийн хуудсыг цахим хэлбэрээр бичиж олгохтой холбоотой асуудлаар мэдээлэл солилцож, оролцогчдын асуултад хариулав.