Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ БА ТЭГШ БАЙДАЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ БА ТЭГШ БАЙДАЛ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь 2023 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийгмийн даатгалын үйлчилгээ авах ээлтэй орчин бүрдүүлэх, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төлөвлөгөө гарган хэрэгжилтийн зохион байгуулж байна.

Өнөөдөр (2023.04.28) Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газартай хамтран “Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш байдал” сургалтыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн албан хаагчдад зохион байгууллаа. Сургалтыг сургагч багш М.Чулуун-Эрдэнэ, Б.Нямцэцэг нар удирдан явуулж нийгмийн даатгалын байгууллагын албан хаагчдад хөгжлийн бэрхшээлийн талаарх ойлголт, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэхэд анхаарах харилцаа, хандлагын хичээлийг онол-практик хосолсон оролцооны аргаар хүргэлээ.

Тус газар нь цаашид дээрх төлөвлөгөөний хүрээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хууль тогтоомжийг шинэчлэх, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулна.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР