Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд хилийн чанадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэдэд зориулан “Нийгмийн даатгалын ач холбогдол, сайн дурын даатгалд хамрагдах нь” сэдэвт цахим сургалтыг БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн Нийгмийн даатгалын тасагтай хамтран 2023 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтыг Сургалт, олон нийт, хамтын ажиллагааны газрын дарга Д.Цэцэгбадам нээж, Ажилгүйдлын даатгал, хамралт, сайн дурын даатгал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Баянжаргал, БНСУ дахь ХНХҮТ-ийн Нийгмийн даатгалын тасгийн мэргэжилтэн М.Лхагвасүрэн нар Нийгмийн даатгалын ач холбогдол, Багц хуулийн шинэчлэлийн агуулга, Сайн дурын даатгал, Нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрүүд, Нийгмийн даатгалын аппликэйшн, БНСУ дахь Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний тухай сургалт хийж, иргэдийн сонирхсон асуултад хариуллаа.