Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээХангайн бүсийн зургаан аймгийн төлөөлөл хуулийн төсөлд саналаа оруулав

Хангайн бүсийн зургаан аймгийн төлөөлөл хуулийн төсөлд саналаа оруулав

“Төрөөс тэтгэврийн шинэчлэлийн талаар баримтлах бодлого”-ыг сурталчилах, Нийгмийн даатгалын багц хуулийн төслүүдийг олон нийтэд хэлэлцүүлэх, олон давхаргат тэтгэврийн тогтолцоо буюу тэтгэврийн шинэчлэлийн хүрээг танилцуулах, олон нийтийн саналыг тусгах зорилгоор  “Нийгмийн даатгалын багц хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төсөл” үндэсний хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байна.  Ээлжит хэлэлцүүлгийг 2015 оны 10 дугаар сарын 28-29-ний өдрүүдэд Орхон аймагт зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Архангай, Орхон, Дархан-Уул, Хөвсгөл, Булган, Сэлэнгэ зэрэг Хангайн бүсийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга нар, орон нутгийн Ахмадын холбоо,  Ажил олгогчдын холбоо, Үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөл нийлсэн 50 орчим оролцогч хамрагдав.

Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Дэлхийн банктай хамтран зохион байгуулж буй энэхүү хэлэлцүүлэг нь Нийгмийн даатгалын тухай шинэчилсэн найруулгын хуулийн төслүүдийг орон нутгийн түвшинд, олон нийтийн оролцоотойгоор хэлэлцүүлж тэдний санаа бодлыг тусгаж буйгаараа ач холбогдолтой юм.