Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээТӨВ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ТӨВ АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН АЛБАН ХААГЧДЫГ ЧАДАВХИЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улсын их хурлын чуулганы 2023 оны 07 сарын 07-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэн баталсан.
Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар “Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлийн хүрээнд албан хаагчдыг чадавхижуулах сургалт, сурталчилгааны төлөвлөгөө”-ний дагуу сургагч багш нарын 6 баг томилон аймаг, дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн албан хаагчдыг чадархижуулах сургалтыг зохион байгуулж байна.
Тус сургалтын хүрээнд 2023 оны 10 сарын 23-24-ний өдөр Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Тамгын газрын Үйл ажиллагааны хөгжлийн хэлтсийн дарга М.Гэрэлмаа ахлагчтай баг Төв аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн нийт 42 албан хаагчдад “Нийгмийн даатгалын ерөнхий хууль”, Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэврийн тухай хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмжийн тухай хууль”, “Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд сэдвээр сургалт хийж, сургалтад оролцолчдын асуултад хариулт өглөө.
Мөн тус баг бүрэлдэхүүн Төв аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг 55 гаруй ажил олгогч байгууллагын нийт 160 удирдлага, хүний нөөц, нягтлан бодогч нарт нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлийг танилцууллаа.