Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээСЭТГҮҮЛЧ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

СЭТГҮҮЛЧ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад “Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэл”-ийн агуулгыг танилцуулах, нэгдсэн ойлголт өгөх, мэдээлэл арга зүйгээр хангах чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа.

Сургалтыг нээж НДЕГ-ын дарга Л.Мөнхзул “Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа”-ны талаар танилцуулга хийлээ.

Сургалтад “Нийгмийн хамгааллын бодлогын шинэчлэл” сэдвээр ХНХ-ын Сайд Х.Булгантуяа, “Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэл” сэдвээр ХНХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын дарга А.Хишигбаяр нар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө.

Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу НДЕГ-ын дарга Л.Мөнхзул “6, 7 жилийн дундаж цалин хөлснөөс тэтгэвэр тогтоолгосон тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийг 5 жилийн дундаж цалин хөлсөөр өөрчлөн тогтоосон ажлын явц”-ын талаар, “Нийгмийн даатгалын багц хуулийн хэрэгжилт” сэдвээр НДЕГ-ын Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газрын дарга Ц.Ганцэцэг, “Нийгмийн даатгалын сангийн орлого зарлагын гүйцэтгэл, сангийн мөнгөн хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтын удирдлага” сэдвээр НДЕГ-ын Санхүү бүртгэлийн газрын дарга Б.Даваахүү нар танилцуулга хийв.

Сургалтад хэвлэл мэдээллийн 30 байгууллагын 44 сэтгүүлч, ажилтан  оролцож, тэдний сонирхсон асуултад ХНХ-ын Сайд Х.Булгантуяа, НДЕГ-ын дарга Л.Мөнхзул болон ХНХЯ, НДЕГ-ын удирдлагууд тодорхой хариулт өгч, харилцан ярилцлаа.