Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээОслын даатгалын зөвлөлдөх уулзалтанд 6 аймгийн 100 ажил олгогч оролцлоо

Ослын даатгалын зөвлөлдөх уулзалтанд 6 аймгийн 100 ажил олгогч оролцлоо

“Даатгуулагчийг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, ажил олгогчийн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын тогтолцоог сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх нь” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтыг бүсчилэн зохион байгуулж буй билээ.

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Мэргэшсэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэргэжилтнүүдийн холбоотой хамтран зохион байгуулж буй энэхүү зөвлөлдөх уулзалт энэ удаад  Орхон аймагт 10 дугаар сарын 29-30-ны өдрүүдэд болсон ба Хөвсгөл, Архангай, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган, Орхон аймгуудын нийт 100 ажил олгогчдын төлөөлөл оролцов. Эдгээр ажил олгогчид нь ажлын байрны эрсдэл өндөртэй, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг 3 хувиар төлдөг гэдгээрээ онцлог юм.

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь ослын даатгалын тогтолцоог сайжруулах чиглэлд төр, хувийн хэвшил, олон улсын байгууллага болоод иргэний нийгмийн төлөөллийн анхаарлыг хандуулж, харилцан зөвшилцөж, хамтран ажиллаж байна.