Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээ“НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

“НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЛБАРТ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд “Нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр” сэдэвт цахим сургалтыг 2022 оны 3 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа.
Нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээрүүдийг Бодлого хэрэгжилт, судалгааны газрын Үйлдвэрийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал, Олон улсын хэлэлцээр хариуцсан мэргэжилтэн Т.Уянга, Санхүү бүртгэлийн газрын БНСУ-ын буцаан олголт хариуцсан мэргэжилтэн Л.Болормаа, Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчимэг нар танилцуулав.
Тус сургалтад аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний тасгийн дарга, байцаагчдыг оролцуулан 90 албан хаагч хамрагдлаа.
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР