Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 2023 оны 12 дугаар сарын 22, 23-ны өдрүүдэд Нийгмийн даатгалын улсын байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтыг зохион байгуулж байна.

Уг шалгалтыг Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, байцаагч, ажилтнуудын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулж байгаа бөгөөд аймаг, нийслэл, сум дүүргийн байцаагч, ажилтнуудыг хамруулан, ерөнхий мэдлэгийн сорил, онол, арга зүйн бодлого, Монгол бичиг, албан хэрэг хөтлөлт гэсэн сэдвийн хүрээнд явуулж байна.