Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 30 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОЖ БАЙНА

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 30 ЖИЛИЙН ОЙ ТОХИОЖ БАЙНА

Нийгмийн даатгалын тухай хууль батлагдсаны 30 жилийн ой өнөөдөр тохиож байна. УИХ-ын 1994 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн хуралдаанаар анх Нийгмийн даатгалын тухай хуулийг хэлэлцэн баталсан. Ингэснээр нийгмийн даагалын шинэ тогтолцоонд шилжих эрх зүйн орчны үндсэн суурь бүрджээ.

Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн дагуу ажил олгогчоос гадна даатгуулагч өөрөө нийгмийн даатгалын харилцаанд орж, цалин хөлс, орлогоосоо шимтгэл төлөх, сан бүрдүүлэх, нийгмийн шинжтэй эрсдэл (өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа урт болон богино хугацаанд алдах, хүүхэд төрүүлэх, ажилгүй болох, нас барах)-д өртөх үедээ шимтгэл төлсөн хугацаа, авч байсан цалин хөлстэйгээ уялдаатай тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах агуулга бүхий нийгмийн даатгалын шинэ тогтолцоо бүрдсэн юм. Өнгөрсөн хугацаанд Нийгмийн даатгалын хуулиудад 40 орчим удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон.

Харин 29 жилийн дараа буюу 2023 онд Улсын Их Хурлаас Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгыг батлан, 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөж байна.