Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ШИЛДЭГ ХЭЛТСҮҮДЭД ӨРГӨМЖЛӨЛ ГАРДУУЛЛАА

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ШИЛДЭГ ХЭЛТСҮҮДЭД ӨРГӨМЖЛӨЛ ГАРДУУЛЛАА

Нийгмийн даатгалын байгууллага нь 2021 оныг “Эерэг хандлага-цахим үйлчилгээ хөгжүүлэлтийн жил”-ээр зарлан иргэдэд үзүүлэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй болгох зорилт дэвшүүлж нийгмийн даатгалын дэвтэр, анхан шатны маягтуудыг цахим хэлбэрт шилжүүлж, төрийн байгууллага хооронд ХУР системээр мэдээлэл солилцох хүрээг өргөжүүлэх, ажилгүйдлийн тэтгэмжийн болон ажил хөдөлмөр эрхэлж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн тэтгэвэр авагч-даатгуулагчийн тэтгэврийн хэмжээг өөрчлөн тогтоох, хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэж эхэлсэн.

Түүнчлэн, 2021 оны байдлаар нийгмийн даатгалын байгууллагын менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, үйлчилгээний тухтай орчин бүрдүүлэх, ажилтнуудын ажлын бүтээмж, эерэг хандлагыг төлөвшүүлэх, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн үйлчилгээг стандартын шаардлагад нийцүүлэн үзүүлэх хүрээнд Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2016 стандартыг 15 Нийгмийн даатгалын хэлтэс үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлээд байна.

Тэгвэл, нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд тавьсан зорилт, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, нийгмийн даатгалын хамралтыг нэмэгдүүлэх, тэтгэвэр, тэтгэмжийг хугацаанд нь олгох, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг ажил олгогчид, иргэд, даатгуулагчдад мэргэжлийн түвшинд шуурхай хүргэх ажлыг орон нутагтаа амжилттай зохион байгуулж, 2021 оны үйл ажиллагааны үр дүн, гүйцэтгэлээр Орхон, Өвөрхангай, Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүд шалгарлаа. Тухайлбал, Орхон, Өвөрхангай аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг дэвшилтэт аргаар үнэлж, үйлчлүүлэгч хүссэн үйлчилгээгээ авч байгаа эсэхэд үнэлгээ өгч, санал хүсэлтийг хүлээн авч үйл ажиллагаагаа сайжруулж хэвшээд байна.

2021 оны үйл ажиллагааны үр дүн, гүйцэтгэлээр манлайлж, олон арга хэмжээг санаачлан зохион байгуулж ажилласан Орхон, Өвөрхангай, Ховд аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга нарыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын зөвлөл өнөөдөр /2022.05.06/ хүлээн авч уулзан, өргөмжлөл гардууллаа. Уулзалтын үеэр хэрэгжүүлсэн сайн туршлага, цаашдын үйл ажиллагааны талаар ярилцаж, тус хэлтсүүдийн нийт байцаагч, ажилтанд талархал илэрхийлэн амжилт хүслээ.