Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН “УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ-ЗӨВЛӨГӨӨН”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН “УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ-ЗӨВЛӨГӨӨН”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийгмийн даатгалын салбарын удирдах ажилтны сургалт-зөвлөгөөнийг  /2023.09.28/ өдөр зохион байгууллаа.

Сургалт-Зөвлөгөөнийг нээж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Х.Булгантуяа Засгийн газрын 2023 оны “Итгэлцүүр шинэчлэн батлах, тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай” 238, “Тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай” 239 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийг зохион байгуулснаар нийгмийн даатгалын сангаас болон цэргийн тэтгэвэр тогтоолгосон нийтдээ 488.8 мянган тэтгэвэр авагчийн тэтгэврийг батлагдсан итгэлцүүрийг баримтлан шинэчлэн бодож, 10 хувиар нэмэгдүүлэн олголоо. Түүнчлэн 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ 550 мянган төгрөг, хувь тэнцүүлсэн тэтгэврийн доод хэмжээг 440 мянган төгрөгөөр шинэчлэн тогтоосноор  нийгмийн даатгалын сангаас олгож байгаа тэтгэврийн дундаж 685.6 мянган төгрөгт хүрч, тэтгэвэр дунджаар 23 хувиар нэмэгдэж, төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүнд сурталгүй, хурдан шуурхай, ил тод хүргэх зорилгоор нийгмийн даатгалын 24, үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэн  ndaatgal.mn, даатгуулагчийн вэб, “нийгмийн даатгал” болон Е-монголиа апликейшн, ehalamj.mn болон өөрт ойрхон төрийн үйлчилгээний ТҮЦ машинаас цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран авах боломжийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Мөн нийгмийн даатгалын сангийн 2008 оноос хойшхи мэдээллийг shilen.gov.mn дээр байршуулж сангийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг олон нийтэд ил болголоо.

Ирэх оноос хэрэгжиж эхлэх Нийгмийн даатгалын ерөнхий хуулиар  нийгмийн даатгалын харилцааг салбарын бусад хуулиудаар зохицуулж байгааг өөрчилж, зөвхөн нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжоор зохицуулах, хуваарилалтын зарчмаас хуримтлалын тогтолцоонд үе шаттайгаар шилжих, тухайлбал, даатгуулагчийн нэрийн дансны хийсвэр бичилтийг үе шаттайгаар мөнгөжүүлж, даатгуулагч өөрийн мөнгийг санхүүгийн хэрэгсэлд оруулах сонголтоо хийх, мөнгөжүүлсэн орлогоо эрүүл мэнд, боловсрол, орон сууцны ипотекийн санхүүжилтэд ашиглах, өвлүүлэх, нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах орлогын бүрэлдэхүүнийг нарийвчлан тодорхойлох, нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдлийг санхүүгийн найдвартай хэрэгсэлд оруулж өсгөн нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын засаглалыг сайжруулах тухайлбал, Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дэргэд эрсдэлийн удирдлага, актуар тооцоолол хийх, хөрөнгө оруулалт, аудитын орон тооны бус Мэргэжлийн хороод ажиллах,  нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг санхүүгийн хэрэгсэлд оруулах үйл ажиллагаанд хяналт тавих, мэргэжил арга зүйгээр хангах орон тооны бус Олон нийтийн хяналтын зөвлөл ажиллах, нийгмийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн цахим сантай болсноор нийгмийн даатгалын үйлчилгээ бүрэн цахимжих, итгэлцүүрийг Засгийн газар жил бүр тогтоох эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхдээ асарч байгаа сайн дураар даатгуулагч эх/эцэг/-ийн шимтгэлийг бүрэн, сайн дураар даатгуулагч малчны 5 хүртэл жилийн шимтгэлийн 50 хувийг төрөөс төлөх зэрэг томоохон өөрчлөлтүүд орлоо гэдгийн цохон тэмдэглэлээ.

Зөвлөгөөнд нийгмийн даатгалын төв орон нутгийн байгууллагын 46 удирдах ажилтан оролцож нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэл, хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудал, бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр санал солилцох, цаашид анхаарах асуудал, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах асуудлаар хэлэлцэж байна.