Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД “СУРГАГЧ БАГШ” БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАГЦ ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНД “СУРГАГЧ БАГШ” БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Улсын Их Хурлын чуулганы 2023 оны 07 сарын 07-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар ийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэн  баталсан.

Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлээр нийгмийн даатгалын харилцааг зөвхөн нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжоор зохицуулах, нийгмийн даатгалын сангийн санхүүгийн чадавх сайжирч, тогтвортой байх нөхцөл бүрдэх, нэрийн дансны орлогыг үе шаттай мөнгөжүүлж хагас хуримтлалын тогтолцоонд шилжүүлэх, мөнгөжүүлсэн орлогын тодорхой хувийг хуримтлалын нэгдсэн санд байршуулах замаар эрүүл мэнд, боловсрол, орон сууцны санхүүжилтийн эх үүсвэрт зарцуулах, нэрийн дансны мөнгөжүүлсэн орлогын тодорхой хэсгийг хууль ёсны өв залгамжлагчид нь өвлүүлэх, ажил олгогчдод шимтгэлийн хөнгөлөлт, чөлөөлөлт үзүүлэх, даатгуулагчдад олгох тэтгэмжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, шимтгэл төлөх, тэтгэвэр бодох цалин хөлсөнд хэрэглэх итгэлцүүрийг жил бүр шинэчлэх,  тэтгэврийн хэмжээг жил бүр инфляцын түвшинтэй уялдуулан нэмэгдүүлэх болон бусад онцлог зохицуулалтыг тусгасан бөгөөд хуулиудыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх юм.

Уг хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар хамтран зохион байгуулж байгаа энэ удаагийн сургалт нь  Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлийн агуулга, үзэл баримтлал, хуулиудын зүйл, заалт бүрийг нэг бүрчлэн ойлгож, цаашид салбарын нийгмийн даатгалын байцаагч, ажилтнууд, ажил олгогчид, иргэд, даатгуулагчдад сургалт хийх чадавхи бүхий “Сургагч багш” нарыг бэлтгэж байгаагаараа онцлог юм.

Сургалтыг 2023 оны 09 дүгээр сарын 7, 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, ХНХЯ, НДЕГ-ын газар, хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд болон НДҮЗ-ийн ажлын албаны мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн нийт 35 албан хаагч хамрагдлаа.

Сургалтыг нээж Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ц.Ганцэцэг Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчлэлийн агуулгын талаар мэдээлэл хийлээ.

Цаашид “Сургагч багш” бэлтгэх сургалтыг нийгмийн даатгалын харилцаанд оролцогч талууд болох ажил олгогчдын холбоо, үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.