Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЛБАН ХААГЧИД САНХҮҮГИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ПРАКТИК УР ЧАДВАР ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН АЛБАН ХААГЧИД САНХҮҮГИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ ПРАКТИК УР ЧАДВАР ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАЖ БАЙНА

Нийгмийн даатгалын салбарын санхүүгийн дүн шинжилгээний арга барилд суралцах, тэтгэврийн тогтолцооны санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага ЖАЙКА-ийн “Монгол Улсын нийгмийн даатгалын салбар дахь санхүүгийн дүн шинжилгээний практик ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл” 2020 оноос 4 жилийн хугацаатай хэрэгжиж байна.

Уг төслийн хүрээнд нийгмийн даатгалын ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтуудыг 2020, 2021 онд цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байсан бол 2022 оны 10-11 сард 3 албан хаагчийг Япон улсад, 13 албан хаагчийг цахим хэлбэрээр тус тус хамрууллаа.

Япон улсад суралцсан албан хаагчид тус улсын Нийгмийн хамгаалал, хүн ам зүйн судалгааны хүрээлэнд 28 хоногийн хугацаанд Японы тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо, тэтгэврийн даатгалын хэтийн тооцоолол хийх аргачлалаас суралцан дадлага хийж Монголын тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн орлого, зарлага болон даатгуулагчид, тэтгэвэр авагчдын хэтийн төлөвийг тооцож үзсэн юм.

Өнөөдөр /2023.01.20/ дээрх албан хаагчид Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын ажилтнууд болон ЖАЙКА-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт сургалтад хамрагдсан тайлан-илтгэлээ танилцуулж хэлэлцүүллээ.

Арга хэмжээнд ЖАЙКА-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын орлогч дарга Ёшимура Токүжи, мэргэжилтэн Б.Эрдэнэчимэг нар оролцож, сургалтад амжилттай хамрагдсан 15 албан хаагчдад сертификат гардууллаа.

Цаашид төслийн хүрээнд 2023 онд Япон улсын тэтгэврийн даатгалын санхүүгийн дүн шинжилгээний практик үйл ажиллагаа, процессын талаар нийгмийн даатгалын албан хаагчдыг чадавхжуулах үйл ажиллагаанд хамруулах юм. Ингэснээр нийгмийн даатгалын байгууллагын тэтгэврийн даатгалын сангийн хэтийн тооцоолол, санхүүгийн шинжилгээг хүн амзүйн мэдээлэл, нийгмийн даатгалын мэдээллийн санд тулгуурлан тооцох чадавх дээшлэх юм.