Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээМОНГОЛЫН МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН ИНСТИТУТТЭЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ

МОНГОЛЫН МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН ИНСТИТУТТЭЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛАВ

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дарга Л.Мөнхзул, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институтын гүйцэтгэх захирал Б.Оюунбаатар нар 2024 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг сурталчилан таниулах, мэдээллийг ил тод, хүртээмжтэй хүргэх зорилгоор “Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурж, мэргэжлийн байгууллагын хамтын ажиллагааг албан ёсоор баталгаажууллаа.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд нийгмийн даатгалын салбарын санхүүгийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх, салбарын нягтлан бодох бүртгэлийг хөгжүүлэхээс гадна ахуйн нэгж, байгууллагуудын нягтлан бодогч нарт 2024 оноос шинээр хэрэгжиж байгаа Нийгмийн даатгалын багц хуулийг сурталчилан таниулах, түүнчлэн иргэд, олон нийтэд нийгмийн даатгалын мэдлэг, мэдээллийг хүргэх ажлыг шинэ шатанд гаргах чиглэлээр ажиллах юм.

Санхүүгийн томоохон салбарын нэг болох нийгмийн даатгалын үр нөлөөг нийгмийн түншлэлээр хамтран хөгжүүлснээр олон талын ач холбогдолтой болохыг талууд онцлон дурдаж байсан.