Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээ“Иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээг сайжруулах нь” сэдэвт улсын зөвлөгөөн зохион байгуулав

“Иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээг сайжруулах нь” сэдэвт улсын зөвлөгөөн зохион байгуулав

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын үйлчилгээг боловсронгуй болгох, чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор Улсын зөвлөгөөнийг 5 дахь жилдээ зохион байгуулав.

Энэ удаагийн “Иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээг сайжруулах нь” сэдэвт зөвлөгөөнд Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэндийн яам, Эрүүл мэндийн яамны мэргэжлийн салбар зөвлөл, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, аймаг дүүргийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын магадлагч эмч, комиссын гишүүд, Сэтгэцийн өвчний болон Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний салбар комиссын гишүүдийн төлөөлөл нийт 120 гаруй эмч, мэргэжилтнүүд оролцов.

ХНХЯ-ны дэд сайд С.Мөнгөнчимэг зөвлөгөөнийг нээж хэлсэн үгэндээ Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын Улсын зөвлөгөөн нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх, бууруулахад чухал үр нөлөөтэй бөгөөд цаашид магадлагч эмч нарын ур чадварыг дээшлүүлэхэд онцгой анхаарч, мэргэжлийн сургалтад тасралтгүй хамруулах, туршлага судлах үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ажлыг ХНХЯ, ЭМЯ-аас санаачлан зохион байгуулах шаардлагатайг онцлон тэмдэглэв.

Зөвлөгөөний үеэр ЭМЯ-ны Дотор, Чих хамар  хоолой, Сэтгэц, Мэдрэл судлалын Мэргэжлийн салбар зөвлөлийн гишүүд, ЭХМТК-ийн дотор, мэдрэл, гэмтэл, сэтгэц, чих хамар хоолойн мэргэжлийн шинжээч эмч, эрдэмтэн, профессорууд “Зонхилон тохиолдож буй өвчин эмгэгийн оношилгоо эмчилгээ, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа тогтооход анхаарах асуудлууд” сэдвээр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөв.

Зөвлөгөөнд оролцогч нийт эмч, мэргэжилтнүүдэд эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын талаар одоогийн баримталж байгаа болон шинээр боловсруулж буй хууль, дүрэм, журмын төслийг танилцуулан, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын тулгамдсан асуудлыг тодорхойлон, сайжруулах арга замын талаар санал солилцож, зөвлөлдөв.

Мөн “Эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйл ажиллагаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үүрэг оролцоо”, “Орон нутгийн эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйл ажиллагаа” сэдвээр зөвлөгөөнд оролцогчид илтгэл тавьж, Солонгос улсын болон орон нутгийн эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын сайн туршлагаас танилцуулав.

Энэхүү улсын зөвлөгөөн нь эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын болон нийгмийн халамжийн чиглэлээр шинээр гарсан тушаал шийдвэрүүдтэй танилцаж, мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтооход тулгамдаж буй асуудлыг хэлэлцэх зэргээр иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах арга замыг тодорхойлсноороо ач холбогдолтой юм.

Иргэн (даатгуулагч)-д үзүүлэх эмнэлэг хөдөлмөр магадлалын үйлчилгээг сайжруулах талаар санал солилцож, хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох, урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх, мэдээллийн технологийг сайжруулах, дотоодын болон олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэх зэрэг чиглэлээр зөвлөмж боловсруулан холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэв.