Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээДУУДЛАГЫН НЭГДСЭН ТӨВ

ДУУДЛАГЫН НЭГДСЭН ТӨВ

Иргэн та Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын ДУУДЛАГЫН НЭГДСЭН ТӨВ 1800-0724 утсанд хандаж өөрт тулгарсан дараах асуудлуудаар зөвөлгөө, зөвлөмж авах боломжтой.
ҮҮНД:
*Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжил,хамгаалал
*Нийгмийн даатгал, халамж
*Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа
*Өргөдөл, гомдол