Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрМэдээАРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЛЭГ, УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийгмийн даатгалын салбарын архив, албан хэрэг хөтлөлт, хүний нөөцийн асуудал хариуцсан албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх сургалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 13, 14-ний өдөр зохион байгууллаа.

Сургалтад Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар, аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн нийт 80 гаруй албан хаагч танхим болон цахимаар хамрагдлаа.

Сургалтыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын Тамгын газрын дарга Б.Батсүх чиглүүлэн явуулж, “Салбарын хүний нөөцийн бодлого, үйл ажиллагааны талаарх товч мэдээлэл”, ”Архивын тухай хууль, баримт бичгийн стандарт”, “Архив, албан хэрэг хөтлөлт”, “Төрийн болон албаны нууцын тухай”, “Төрийн албаны тухай хуулийн хэрэглээ”, “Харилцаа, хандлага, чөлөөт сэтгэлгээ”, “Жендэрийн тухай хуулийн хэрэгжилт”, “Green ERP HR системийн хэрэглээ”, “Монгол хэлний зөв бичих дүрэм, найруулга зүй”, “Ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх нь, ХАСУМ” сэдвийн хүрээнд Тамгын газрын дарга Б.Батсүх, Дотоод аудит, мониторингийн газрын дарга Б.Ганхуяг, Хяналт шалгалтын газрын дарга Д.Ганзориг, Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн дарга Г.Сурахбаяр, Архивын ерөнхий газрын мэргэжил арга зүй удирдлагын газрын дарга Б.Цэндсүрэн, Архивын ерөнхий газрын мэргэжилтэн Л.Өнөртуяа, Тагнуулын ерөнхий газрын ажилтан Д.Золзаяа, Төрийн албаны зөвлөлийн Маргаан хянан шалгах газрын ахлах референт Э.Мөнхгэрэл, Төрийн албаны зөвлөлийн Сургалт, судалгаа, мэдээллийн нэгдсэн сангийн газрын ахлах референт Л.Лхамжав, Полиси төвийн захирал Г.Эрдэнэгэрэл, Дижитал Воркс ХХК-ний ахлах зөвлөх Ж.Нансалмаа, Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны дарга Н.Нарангэрэл нар илтгэл танилцуулж, арга зүйн зөвлөгөө өгч оролцогчдын асуултад хариуллаа.

Энэхүү сургалт нь холбогдох хууль тогтоомжийг нийгмийн даатгалын салбарын хэмжээнд нэг мөр ойлголтоор хэрэгжүүлэх, хууль тогтоомжид орсон өөрчлөлт, шинэчлэлтийн талаарх мэдээлэл авах, нийгмийн даатгалын байгууллага хооронд харилцан туршлага солилцох, нийтлэг гарч байгаа асуудлыг хэлэлцсэнээрээ ач холбогдолтой болсон юм.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР