Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрFooter
Актын дугаарАктын нэрБатлагдсан огнооДагаж мөрдөх огноо
Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Чех Улс хоорондын хэлэлцээр2019-05-202023-03-01
25 дугаар тогтоолТөрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам, загвар батлах тухай2023-01-252023-01-25
04 дугаар тогтоолОршуулгын тэтгэмжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай2022-08-012023-01-01
А/73Нийгмийн даатгалын байцаагчид мэргэшлийн зэргийг тогтоох, түдгэлзүүлэх, зэргийн нэмэгдэл олгох журам2022-04-082022-04-08
А/37“Хөдөлмөрийн дотоод журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2022-03-012022-03-01
218 дугаар тогтоолТөрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлыг гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам2020-12-162020-12-16
А/47“Нийгмийн даатгалын байгууллагын Ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг шинэчлэн батлах тухай2020-05-012020-05-01
34/31Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журам2019-04-012019-04-01
33 дугаар тогтоолАлбан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм2019-01-232019-01-23
А/27Нийгмийн даатгалын улсын /ахлах/ байцаагчийн эрх олгох, эрх баталгаажуулах, эрх сэргээх шалгалтын журам2022-02-222022-02-22
А/99Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг буцаан олгох, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихад баримтлах журмыг хэрэгжүүлэх заавар2022-06-152022-06-15
Нийгмийн даатгалын тухай1994-05-311994-05-31
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай1994-06-071994-06-07
Нийгмийн даатгалын тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай1994-06-091994-06-09
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн халамжийн сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хуулийн зүйл, заалт хүчингүй болсонд тооцох тухай хуулиудыг хэрэглэх журмын тухай1997-01-161997-01-16
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай2018-10-262018-10-26
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай1994-07-051994-07-05
Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай1994-06-071994-06-07
Малчин, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлэх тухай2017-02-022017-02-02
Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны тухай1999-06-101999-06-10
Зарим иргэний тэтгэврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх тухай2019-11-132019-11-13
Ахмад настны тухай2017-01-262017-01-26
Гаалийн тухай2008-05-202008-05-20
Гамшгаас хамгаалах тухай2017-02-022017-02-02
Дипломат албаны тухай2020-10-052020-10-05
Хувь хүний нууцыг хамгаалах тухай2021-12-172021-12-17
Дотоодын цэргийн тухай2017-02-092017-02-09
Зөрчлийн тухай2017-05-112017-05-11
Монгол улсын шүүхийн тухай2021-01-152021-01-15
Монгол улсын хилийн тухай2016-12-282016-12-28