Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйНДЕГ-ын даргын тушаалНийгмийн даатгалын дэвтэр хөтлөх журмын тухай заавар, Үндсэн ажлаас гадуур гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний орлогоос төлсөн шимтгэлийг бүртгэх хуудас хөтлөх журтыг батлах тухай

Нийгмийн даатгалын дэвтэр хөтлөх журмын тухай заавар, Үндсэн ажлаас гадуур гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний орлогоос төлсөн шимтгэлийг бүртгэх хуудас хөтлөх журтыг батлах тухай