Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйСайдын тушаалҮйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагчид олгох хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ /протез, ортопед/-ний жишиг үнийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас даатгуулагчид олгох хиймэл эрхтэн, засал эмчилгээ /протез, ортопед/-ний жишиг үнийн жагсаалтыг шинэчлэн батлах тухай Эрүүл мэндийн сайд, Нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан тушаал

Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын сайдын хамтарсан А/507, А/112

2021 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдөр