Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйЗГ-ын тогтоол“Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам”, “Цэргийн алба хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам”, “Цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлөх журам”-ыг батлах тухай

“Цэргийн алба хаагчийн гэр бүлд тэтгэмж олгох журам”, “Цэргийн алба хаагчид орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх журам”, “Цэргийн тэтгэвэр авагчийн цалин, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлөх журам”-ыг батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 9 дүгээр тогтоол

2011 оны 01 дугаар сарын 19-ны өдөр
дугаар 9