Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйЗГ-ын тогтоол“Нийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм”, “Нийгмийн даатгалын байцаагчийн дүрэм”, “Нийгмйин даатгалын байцаагчийн мэргэшлийн зэргийг тогтоох, зэргийн нэмэгдэл олгох журам” дүрэм, журам батлах тухай

“Нийгмийн даатгалын байгууллагын дүрэм”, “Нийгмийн даатгалын байцаагчийн дүрэм”, “Нийгмйин даатгалын байцаагчийн мэргэшлийн зэргийг тогтоох, зэргийн нэмэгдэл олгох журам” дүрэм, журам батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 354 дүгээр тогтоол

2014 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр
2014 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр