Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйСайдын тушаалХавсралт-2 Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа

Хавсралт-2 Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах Мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа