Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйЗГ-ын тогтоол“Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”ын тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

“Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлснөөр тооцогдох хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх журам”ын тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 26 дугаар тогтоол

2008 оны 11 дугаар сарын 05-ны өдөр
дугаар 26