Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйСайдын тушаал“Даатгуулагчийн малчнаар ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг тодорхойлох дүрэм”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Зөвлөлийн тогтоол”-ын загварыг батлах тухай

“Даатгуулагчийн малчнаар ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг тодорхойлох дүрэм”-ийг нэгдүгээр хавсралтаар, “Зөвлөлийн тогтоол”-ын загварыг батлах тухай