Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйСайдын тушаалДаатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магадлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт батлах

Даатгуулагч, хүний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа, шалтгааныг магадлах, хөдөлмөр зохицуулалт хийхэд баримтлах өвчний жагсаалт батлах

2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөрУлаанбаатар хот
Дугаар А/441, А/192