Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйСайдын тушаалДаатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ хугацааг шинэчлэн батлах тухай

Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хэмжээ хугацааг шинэчлэн батлах тухай