Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйНДЕГ-ын даргын тушаал“Даатгуулагчийг сувилалд эмчлэн сувилахад баримтлах журам”, “Даатгуулагчид сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, Даатгуулагчийг сувилалд илгээх бичиг”-ийн загвар, журмыг шинэчлэн батлах тухай

“Даатгуулагчийг сувилалд эмчлэн сувилахад баримтлах журам”, “Даатгуулагчид сэргээн засах тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ, Даатгуулагчийг сувилалд илгээх бичиг”-ийн загвар, журмыг шинэчлэн батлах тухай