Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйНДЕГ-ын даргын тушаал“Тэтгэвэр авагч тэтгэвэр авах банкаа сонгох, өөрчлөхтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх, Нийгмийн даатгалын сангаас (цэргийн) тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа тэтгэвэр авагчдын банкаа өөрчлөх хүсэлт, Нийгмийн даатгалын сангаас (цэргийн) тэтгэвэр тогтоолгохоор аймаг (сум), дүүргийн Эрүүл, мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс (байцаагч)-т гаргах өргөдөл”-ийн журам батлах тухай

“Тэтгэвэр авагч тэтгэвэр авах банкаа сонгох, өөрчлөхтэй холбоотой үйлчилгээ үзүүлэх, Нийгмийн даатгалын сангаас (цэргийн) тэтгэвэр тогтоолгон авч байгаа тэтгэвэр авагчдын банкаа өөрчлөх хүсэлт, Нийгмийн даатгалын сангаас (цэргийн) тэтгэвэр тогтоолгохоор аймаг (сум), дүүргийн Эрүүл, мэнд нийгмийн даатгалын хэлтэс (байцаагч)-т гаргах өргөдөл”-ийн журам батлах тухай