Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрХууль эрх зүйНДЕГ-ын даргын тушаал“Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад оршин сууж буй Монгол Улсын иргэдийг нийгмийн даатгалд хамруулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх журам, Даатгуулагчийн тодорхойлолт, Ажил олгогчийн тодорхойлолт”-ын загвар, журмыг шинэчлэн батлах тухай

“Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад оршин сууж буй Монгол Улсын иргэдийг нийгмийн даатгалд хамруулах, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх журам, Даатгуулагчийн тодорхойлолт, Ажил олгогчийн тодорхойлолт”-ын загвар, журмыг шинэчлэн батлах тухай