Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрУдирдлагын мэндчилгээ

Удирдлагын мэндчилгээ

viber_image_2024-05-14_15-30-00-8301

М Э Н Д Ч И Л Г Э Э

Эрхэм даатгуулагч, иргэн, ажил олгогч таны энэ өдрийн амгаланг айлтган мэндчилье.

       Нийгмийн даатгалын байгууллага нь Монгол хүний нийгмийн баталгааг хангах зорилготой нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

      Улсын хэмжээнд жилд 1.1 сая даатгуулагчийг албан журмын даатгалд, 190 гаруй  мянган даатгуулагчийг сайн дурын даатгалд хамруулж, нийгмийн даатгалын сангаас жилд 740 орчим мянган иргэнд тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр олгох ажлыг шуурхай, хүртээмжтэй үзүүлэх чиг үүргийг аймаг, дүүрэг дэх нийгмийн даатгалын байгууллагаар дамжуулан хэрэгжүүлж байна.

        УИХ-аас 2023 онд Нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэлэлцэн баталлаа.

    Нийгмийн даатгалын хууль эрх зүйн шинэчлэлийн үр дүнд 2024 оноос эхлэн  даатгуулагчийн тэтгэврийн нэрийн дансыг тодорхой хэмжээгээр мөнгөжүүлэн бодит хуримтлалыг бий болгохоор ажиллаж байна. Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөжүүлж, даатгуулагч төлсөн шимтгэлтэйгээ уялдаатай тэтгэвэр, тэтгэмж авах шударга тогтолцоог хэрэгжүүлэх нь бидний зорилт юм.

    Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг бүрэн цахимжуулах, нийгмийн даатгалын сангийн төсвийн зарцуулалтыг ил тод болгох, мэдээллийг хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд нийгмийн даатгалын мэдээллийн нэгдсэн шинэ системийг салбарын хэмжээнд нэвтрүүлэхэд бэлэн болоод байна.

      Манай байгууллага та бүхэндээ цахим хуудсаараа нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж, дүрэм, журам, цаг үеийн мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг орон зай харгалзахгүй түргэн шуурхай авах нөхцөлийг бүрдүүлэн, цахим үйлчилгээний хөгжүүлэлтийг тогтмол хийхэд зорин ажиллах болно.

Монгол хүн бүр нийгмийн баталгаагаар хангагдах болтугай.