Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрВидео мэдээНийгмийн даатгал цахим хичээл 1: Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал

Нийгмийн даатгал цахим хичээл 1: Үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал