Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрВидео мэдээНИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨЛТИЙН ЛАВЛАГААГ ЦАХИМААР АВАХ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛ ТӨЛӨЛТИЙН ЛАВЛАГААГ ЦАХИМААР АВАХ

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн 2024 оны тайлангаа нийгмийн даатгалын байгууллагад ирүүлсэн ажил олгогч, даатгуулагч шимтгэл төлөлтийн лавлагаа, тодорхойлолтыг portal.ndaatgal.mn веб хуудаснаас цахимаар авах боломжтой юм.
Энэ тохиолдолд иргэн ДАН системээр өөрийн регистрийн дугаараар нэвтэрч шимтгэл төлөлтийн лавлагаагаа харах, хэвлэж авах, хадгалах боломжтой.