Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7777-1289
НүүрБүрдүүлэх материалууд

Бүрдүүлэх материалууд

 • Даатгуулагчид зориулсан веб

  Даатгуулагч Та даатгуулагчид зориулсан https://daatguulagch.ndaatgal.mn веб программын тусламжтайгаар дараах үйлчилгээг авах боломжтой. Үүнд:

  • Тэтгэвэр тогтоолгосон талаар мэдээлэл
  • Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт илгээх
  • Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэмж авах хүсэлт илгээх
  • Жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт илгээх
  • Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөх
  • Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах
  • Нөхөн даатгалын талаар мэдээлэл авах
  • Тэтгэврээ өөрчлөн тогтоолгох
 • "Нийгмийн даатгал” аппликэйшн

  Даатгуулагчид зориулсан “Нийгмийн даатгал” аппликэйшнийг 2018 оноос эхлэн нэвтрүүлсэн бөгөөд даатгуулагч Та энэхүү аппликэйшнийг ашиглан өөрийн:

  • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн мэдээллээ харах, тодорхойлолт авах;
  • Нийгмийн даатгалын сангаас авсан тэтгэвэр, тэтгэмжийн мэдээлэл авах;
  • Нэрийн дансны орлогын мэдээлэл харах;
  • Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, гэрээгээ сунгах, шимтгэлээ төлөх;
  • Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл авах боломжтой.

  Нийгмийн даатгалын үйлчилгээг гар утаснаасаа

  Нийгмийн даатгалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авахыг хүссэн хүн бүр
  iOS болон Android үйлдлийн системтэй гар утсаа ашиглан, хүссэн газраасаа бүртгүүлж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг авах боломжтой.

  Apple StoreappstoreGoogle Playgoogle-play
 • Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээний гарын авлага, заавар

  • Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хүсэлт цахимаар гаргах заавар
  • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны болон жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт цахимаар гаргах заавар

  Сайн дураар даатгуулагч болон албан журмын даатгуулагч эх хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны болон жирэмсэн, амаржсаны тэтгэмж авах хүсэлт цахимаар гаргах заавар

  Ажил олгогчоос даатгуулагчийн тэтгэмж авах хүсэлтийг нийгмийн даатгалын байгууллагад цахимаар илгээх заавар